تبلیغات
دانستنی های جنسی - توقعات همسران جوان
 

توقعات همسران جوان

نوشته شده توسط :سلام همسر
سه شنبه 11 اسفند 1388-04:11 ق.ظ

علل توقعات

اینکه چرا برخی از همسران به دنبال توقعاتی هستندودر صورت بر آورده نشدن آن به درگیری واختلاف می پردازند پاسخ های متعددی دارد که برخی از آنها بدین قرارند:

بقیه در ادامه ی مطلب...

علل توقعات

اینکه چرا برخی از همسران به دنبال توقعاتی هستندودر صورت بر آورده نشدن آن به درگیری واختلاف می پردازند پاسخ های متعددی دارد که برخی از آنها بدین قرارند:

 

تحریک ها ودو بهم زنی ها

 

ما درمواردی شاهد تحریک ها ودو بهم زنی ها از سوی افرادی هستیم که با سخنان گزاف سعی می کنند زنی را نسبت به شوهرش متوقع ویا در شوهر حالت تنوع وفزون خواهی پدیدآورند؛ مثلاً به او می گویند حیف از وجود تو نیست که باچنین همسری زندگی می کنی توچه چیزازدیگران کمترداری همه مایل به زندگی با توهستند تونیازبه همسری داری که قدر تو را بداند و…

 

بااین حرف هااورا نسبت به همسرخود بدبین کرده وسطح توقعش را بالا می برند وبا عدم برآوردن توقعات، کشمکش ودرگیری صورت می گیرد.

علل توقعات

اینکه چرا برخی از همسران به دنبال توقعاتی هستندودر صورت بر آورده نشدن آن به درگیری واختلاف می پردازند پاسخ های متعددی دارد که برخی از آنها بدین قرارند:

 

تحریک ها ودو بهم زنی ها

 

ما درمواردی شاهد تحریک ها ودو بهم زنی ها از سوی افرادی هستیم که با سخنان گزاف سعی می کنند زنی را نسبت به شوهرش متوقع ویا در شوهر حالت تنوع وفزون خواهی پدیدآورند؛ مثلاً به او می گویند حیف از وجود تو نیست که باچنین همسری زندگی می کنی توچه چیزازدیگران کمترداری همه مایل به زندگی با توهستند تونیازبه همسری داری که قدر تو را بداند و…

 

بااین حرف هااورا نسبت به همسرخود بدبین کرده وسطح توقعش را بالا می برند وبا عدم برآوردن توقعات، کشمکش ودرگیری صورت می گیرد.

 

وعده های قبل از ازدواج

 

گاهی زنان وشوهران جوان را می بینیم که با هم در حال نزاع هستند. اینکه علت آن چیست باید گفت علت آشکاری دراین رابطه وجود ندارد، گاهی اوقات وعده های قبلی آنان دروغ ازآب درآمده،بنابراین باعث بهانه گیری از یکدیگر می شود.

 

باید یاد آور شد وعده های پوچ ودروغین همه آنچه را که محکم به نظر می رسد پاره می کند ومعلوم نیست که بتوانند راحت در کنار هم زندگی کنند.

 

اینکه انسانی بکوشد با لباس عاریتی مردم ،خود را زیبا جلوه دهد وبا وعده های دروغین دیگران را به خود متمایل کند باید آگاه بود که این امر پایدارنیست.

 

عدم آشنایی با مشکلات هم

 

همسری را درنظر آورید که بیمار ودلتنگ است. توقع دارد شریک زندگیش درکناراو بنشیند وبه درد دلهایش گوش دهد ومحبت خود را نثار اوکند . غافل ازاینکه او گرفتاری ها ومشغولیت های زیادی دارد وبه این کارها نمی رسد . پس همسر متوقع بر اساس عادت خود خواهانه اش کینه ا و را به دل می گیرد ومنتظر فرصتی برای درگیری است.

 

توقع وآزمایش

 

درمواردی پرتوقعی ها مربوط به آزمایش است.همسر جوانی می خواهد بداند که شریک زندگی اوتا چه حد برایش ارزش واعتبار قائل است. به این منظوراز او درزمینه خاصی توقعی دارد. برآودره نشدن آن توقع سبب می شود که او دراصل به محبت وصفای همسر شک کند وبگومگوهایی رخ بدهد وکار به درگیری بکشد. حال اگر طرف مقابل بتواند به او تفهیم کند که توان برآوردن آن توقع را ندارد شاید مسائل تا حدودی حل شود.

 

عدم درک واطمینان به هم

 

یکی دیگراز عوامل وانگیزه های مهم درگیری ها عدم درک هم ودرنتیجه توقع های بیجا از یکدیگر است که ممکن است این موضوع گاهی ناشی ازتفاوت های سنی وحتی علمی باشد . یکی اززوجین به تناسب سن ومقتضای اندیشه اش دروضع وموقعیتی خاص است وآن دیگری دروضع وموقعیتی دیگر. یکی به دنبال تفریح وگشت وگذار است وآن دیگری به دنبال تحقیق وبررسی. نتیجه این دوگانگی در درک زمینه را برای جدایی فکری وبعد درگیری فراهم می کند. ازمسائل دیگر در این زمینه وجود حالت کودکانه،عدم اطمینان به زندگی، جستجوی یک زندگی اتکالی، قدرت طلبی، عقده تکانی، عدم درک ریزه کاری ، ظرافت ها و…است که برای رعایت اختصارازذکر آنها خودداری می کنیم.

 

خودخواهی ها

 

چه بسیارند کسانی که دراثرتربیت غلط وافراط درنازکشی لوس وخودخواه بارآمده اند،آنان گمان می کنند که صاحب رتبه ومقامی هستند وهمه افراد حتی همسر وفرزندانشان می بایست درخدمت بی چون وچرای آنها باشند،غرور بی جا،این افراد را وامی دارد که اگر امری خلاف مصلحت وتوقع خویش یافتند در برابر ش بایستند ویا موضع خشونت باربگیرند. طبعاً طرف مقابل نیز تسلیم این جریان نمی شود وهمین امر سبب پیدایش درگیری می شود.

 

خستگی های ناشی از کار

 

زن وشوهری با هم درگیری پیدا می کنند که هر کدام بدین حساب که از کار روزانه خسته شده ونیاز به حمایت دارند می خواهند تملقی وتحسینی از آنها مطرح شود تا میزانی از خستگی شان کاسته گردد ولی هیچ واسطه ای وجود ندارد که زبان این دو را برای هم ترجمه کند، درنتیجه عقده یکدیگر را دردل می گیرند وبه اندک بهانه ای با هم به درگیری می پردازند .

 

عوامل افزایش توقع

 

عوامل بسیاری باعث افزایش توقع ومیزان طلب در افراد میشود .دیدن رفتار دیگران ،به ویژه آنها که درراحتی وتنعمند، زندگی توأم با عصیان وسرکشی دیگران، بی توجهی به آینده ، بی غمی وعدم پذیرش مسئولیت بر این درد آنان دامن می زنند.

 

بررسی توقعات

 

اینکه زن وشوهر در سایه ازدواج توقعاتی از هم دارند جای بحث نیست وبسیار به جاست که تا حد امکان توقعات یکدیگر را در چارچوب ضوابط شرع بر آورده کنند. اما آنچه مهم است رعایت این مسئله است که توقعات باید به گونه ای باشد که طرف مقابل بتواند آن را برآورده سازدو درخواست های خارج از اندازه باعث می شود که امکان برآورده شدن آن نباشد، در نتیجه موجبات بدبینی نسبت به هم فراهم میشود وکار به درگیری می کشد واین خود علت بسیاری از مسائل ومشکلات بعدی است . توقع به میزانی خوب است که تمایلات عادی وطبیعی یکدیگر را برآورده سازند. البته زن وشوهر باید به میزانی نقش پدرومادری رادرباره یکدیگر ایفا کنند ولی مسئله نباید به گونه ای باشد که رؤیاهای یکدیگر را هم کاملاً محقق نمایند.

 

ضرورت مهار هوس ها

 

این ضرورت حیات خانوادگی است که زن وشوهر به میزانی از خواسته ها وتوقعات خویش بکاهند وحتی بر هوس های خود فائق آیند وعزت نفس خود را دربی توقعی از همسر بدانند.

 

اگرسطح توقعات ازیکدیگررا پایین آورند مسائل ودشواری ها سبکتر شده ومشکلات از میان خواهد رفت. این امر بخصوص باید مورد توجه زنان باشد . ازآن جهت که عشق مرد رمنده است ودرمواردی که توان رفع دشواری ها وبرآورده ساختن توقعات رانداشته باشد اززندگی وشرمساری های آن خود را فارغ خواهد ساخت .تمتع از زندگی زناشویی در سایه توقعات بی حساب ورنگارنگ کردن زندگی ودر خواست های متنوع نیست .این امر زندگی را دشوار خواهد کرد وحتی موجب وارد آمدن صدمه روحی بر دیگری خواهد شدواین سبب تیرگی زندگی است .

 

دربرابر آنچه که می خواهید بدان برسید حلیم وبردبار باشید،ملایمت واحساس شما زندگی را شیرین وزندگی مشترک را محکمتر خواهد کرد . برای وصول به چنین هدفی بکوشید.

نظرات() 


Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:59 ق.ظ

Valuable information. With thanks!
cialis daily new zealand tadalafil cilas cialis from canada cialis daily dose generic cialis generic tadalafil buy cialis 20 mg cialis generico cialis generico online warnings for cialis
Cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:19 ق.ظ

Amazing a good deal of amazing material!
prix de cialis only best offers cialis use cialis 200 dollar savings card cialis generico en mexico female cialis no prescription generic cialis levitra cialis kamagra levitra generic cialis pill online prezzo di cialis in bulgaria online cialis
Cialis generic
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:35 ب.ظ

You actually revealed it superbly!
cialis sicuro in linea cialis pills in singapore price cialis wal mart pharmacy acquisto online cialis miglior cialis generico walgreens price for cialis cialis for sale in europa tadalafilo cialis without a doctor's prescription cialis sale online
Viagra uk
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:58 ق.ظ

Thank you! Lots of forum posts!

viagra online pharmacy uk viagra from pharmacy canadian viagra best place to buy viagra online how to buy cheap viagra sildenafil usa how can you buy viagra online pharmacy viagra online buy viagra online next day delivery uk can i buy viagra
Cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 06:42 ب.ظ

Truly a good deal of very good data.
cialis price thailand cialis rezeptfrei cialis 5 mg para diabeticos no prescription cialis cheap cialis in sconto viagra or cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis generika in deutschland kaufen cialis 5 effetti collaterali click now buy cialis brand
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 02:48 ب.ظ

Wonderful content, Many thanks.
cialis 200 dollar savings card cialis generico look here cialis order on line only now cialis 20 mg cialis online nederland precios de cialis generico cialis prezzo in linea basso cuanto cuesta cialis yaho cialis tablets online cialis
CialisGaf
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:44 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis daily cialis generisches kanada cialis generic availability cialis super kamagra cialis en mexico precio cialis per paypa cialis generico 200 cialis coupon cialis 05 best generic drugs cialis
Gregory
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:34 ب.ظ
Hello it's me, I am also visiting this site on a regular basis, this web page is really fastidious and the
users are in fact sharing nice thoughts.
vahid766.mihanblog.com
جمعه 9 تیر 1396 07:26 ب.ظ
Wonderful goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you are just
extremely excellent. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are
saying and the way in which you say it. You make
it entertaining and you still take care of to keep it smart.
I can not wait to read much more from you. This is actually a great web site.
Caridad
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:58 ق.ظ
I do not know whether it's just me or if everyone else encountering issues
with your website. It appears like some of the written text in your posts are running off the screen. Can someone else
please provide feedback and let me know if this is happening to them too?
This could be a issue with my web browser because I've had this happen before.
Appreciate it
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox