تبلیغات
دانستنی های جنسی - توقعات همسران جوان
 

توقعات همسران جوان

نوشته شده توسط :سلام همسر
سه شنبه 11 اسفند 1388-03:11 ق.ظ

علل توقعات

اینکه چرا برخی از همسران به دنبال توقعاتی هستندودر صورت بر آورده نشدن آن به درگیری واختلاف می پردازند پاسخ های متعددی دارد که برخی از آنها بدین قرارند:

بقیه در ادامه ی مطلب...

علل توقعات

اینکه چرا برخی از همسران به دنبال توقعاتی هستندودر صورت بر آورده نشدن آن به درگیری واختلاف می پردازند پاسخ های متعددی دارد که برخی از آنها بدین قرارند:

 

تحریک ها ودو بهم زنی ها

 

ما درمواردی شاهد تحریک ها ودو بهم زنی ها از سوی افرادی هستیم که با سخنان گزاف سعی می کنند زنی را نسبت به شوهرش متوقع ویا در شوهر حالت تنوع وفزون خواهی پدیدآورند؛ مثلاً به او می گویند حیف از وجود تو نیست که باچنین همسری زندگی می کنی توچه چیزازدیگران کمترداری همه مایل به زندگی با توهستند تونیازبه همسری داری که قدر تو را بداند و…

 

بااین حرف هااورا نسبت به همسرخود بدبین کرده وسطح توقعش را بالا می برند وبا عدم برآوردن توقعات، کشمکش ودرگیری صورت می گیرد.

علل توقعات

اینکه چرا برخی از همسران به دنبال توقعاتی هستندودر صورت بر آورده نشدن آن به درگیری واختلاف می پردازند پاسخ های متعددی دارد که برخی از آنها بدین قرارند:

 

تحریک ها ودو بهم زنی ها

 

ما درمواردی شاهد تحریک ها ودو بهم زنی ها از سوی افرادی هستیم که با سخنان گزاف سعی می کنند زنی را نسبت به شوهرش متوقع ویا در شوهر حالت تنوع وفزون خواهی پدیدآورند؛ مثلاً به او می گویند حیف از وجود تو نیست که باچنین همسری زندگی می کنی توچه چیزازدیگران کمترداری همه مایل به زندگی با توهستند تونیازبه همسری داری که قدر تو را بداند و…

 

بااین حرف هااورا نسبت به همسرخود بدبین کرده وسطح توقعش را بالا می برند وبا عدم برآوردن توقعات، کشمکش ودرگیری صورت می گیرد.

 

وعده های قبل از ازدواج

 

گاهی زنان وشوهران جوان را می بینیم که با هم در حال نزاع هستند. اینکه علت آن چیست باید گفت علت آشکاری دراین رابطه وجود ندارد، گاهی اوقات وعده های قبلی آنان دروغ ازآب درآمده،بنابراین باعث بهانه گیری از یکدیگر می شود.

 

باید یاد آور شد وعده های پوچ ودروغین همه آنچه را که محکم به نظر می رسد پاره می کند ومعلوم نیست که بتوانند راحت در کنار هم زندگی کنند.

 

اینکه انسانی بکوشد با لباس عاریتی مردم ،خود را زیبا جلوه دهد وبا وعده های دروغین دیگران را به خود متمایل کند باید آگاه بود که این امر پایدارنیست.

 

عدم آشنایی با مشکلات هم

 

همسری را درنظر آورید که بیمار ودلتنگ است. توقع دارد شریک زندگیش درکناراو بنشیند وبه درد دلهایش گوش دهد ومحبت خود را نثار اوکند . غافل ازاینکه او گرفتاری ها ومشغولیت های زیادی دارد وبه این کارها نمی رسد . پس همسر متوقع بر اساس عادت خود خواهانه اش کینه ا و را به دل می گیرد ومنتظر فرصتی برای درگیری است.

 

توقع وآزمایش

 

درمواردی پرتوقعی ها مربوط به آزمایش است.همسر جوانی می خواهد بداند که شریک زندگی اوتا چه حد برایش ارزش واعتبار قائل است. به این منظوراز او درزمینه خاصی توقعی دارد. برآودره نشدن آن توقع سبب می شود که او دراصل به محبت وصفای همسر شک کند وبگومگوهایی رخ بدهد وکار به درگیری بکشد. حال اگر طرف مقابل بتواند به او تفهیم کند که توان برآوردن آن توقع را ندارد شاید مسائل تا حدودی حل شود.

 

عدم درک واطمینان به هم

 

یکی دیگراز عوامل وانگیزه های مهم درگیری ها عدم درک هم ودرنتیجه توقع های بیجا از یکدیگر است که ممکن است این موضوع گاهی ناشی ازتفاوت های سنی وحتی علمی باشد . یکی اززوجین به تناسب سن ومقتضای اندیشه اش دروضع وموقعیتی خاص است وآن دیگری دروضع وموقعیتی دیگر. یکی به دنبال تفریح وگشت وگذار است وآن دیگری به دنبال تحقیق وبررسی. نتیجه این دوگانگی در درک زمینه را برای جدایی فکری وبعد درگیری فراهم می کند. ازمسائل دیگر در این زمینه وجود حالت کودکانه،عدم اطمینان به زندگی، جستجوی یک زندگی اتکالی، قدرت طلبی، عقده تکانی، عدم درک ریزه کاری ، ظرافت ها و…است که برای رعایت اختصارازذکر آنها خودداری می کنیم.

 

خودخواهی ها

 

چه بسیارند کسانی که دراثرتربیت غلط وافراط درنازکشی لوس وخودخواه بارآمده اند،آنان گمان می کنند که صاحب رتبه ومقامی هستند وهمه افراد حتی همسر وفرزندانشان می بایست درخدمت بی چون وچرای آنها باشند،غرور بی جا،این افراد را وامی دارد که اگر امری خلاف مصلحت وتوقع خویش یافتند در برابر ش بایستند ویا موضع خشونت باربگیرند. طبعاً طرف مقابل نیز تسلیم این جریان نمی شود وهمین امر سبب پیدایش درگیری می شود.

 

خستگی های ناشی از کار

 

زن وشوهری با هم درگیری پیدا می کنند که هر کدام بدین حساب که از کار روزانه خسته شده ونیاز به حمایت دارند می خواهند تملقی وتحسینی از آنها مطرح شود تا میزانی از خستگی شان کاسته گردد ولی هیچ واسطه ای وجود ندارد که زبان این دو را برای هم ترجمه کند، درنتیجه عقده یکدیگر را دردل می گیرند وبه اندک بهانه ای با هم به درگیری می پردازند .

 

عوامل افزایش توقع

 

عوامل بسیاری باعث افزایش توقع ومیزان طلب در افراد میشود .دیدن رفتار دیگران ،به ویژه آنها که درراحتی وتنعمند، زندگی توأم با عصیان وسرکشی دیگران، بی توجهی به آینده ، بی غمی وعدم پذیرش مسئولیت بر این درد آنان دامن می زنند.

 

بررسی توقعات

 

اینکه زن وشوهر در سایه ازدواج توقعاتی از هم دارند جای بحث نیست وبسیار به جاست که تا حد امکان توقعات یکدیگر را در چارچوب ضوابط شرع بر آورده کنند. اما آنچه مهم است رعایت این مسئله است که توقعات باید به گونه ای باشد که طرف مقابل بتواند آن را برآورده سازدو درخواست های خارج از اندازه باعث می شود که امکان برآورده شدن آن نباشد، در نتیجه موجبات بدبینی نسبت به هم فراهم میشود وکار به درگیری می کشد واین خود علت بسیاری از مسائل ومشکلات بعدی است . توقع به میزانی خوب است که تمایلات عادی وطبیعی یکدیگر را برآورده سازند. البته زن وشوهر باید به میزانی نقش پدرومادری رادرباره یکدیگر ایفا کنند ولی مسئله نباید به گونه ای باشد که رؤیاهای یکدیگر را هم کاملاً محقق نمایند.

 

ضرورت مهار هوس ها

 

این ضرورت حیات خانوادگی است که زن وشوهر به میزانی از خواسته ها وتوقعات خویش بکاهند وحتی بر هوس های خود فائق آیند وعزت نفس خود را دربی توقعی از همسر بدانند.

 

اگرسطح توقعات ازیکدیگررا پایین آورند مسائل ودشواری ها سبکتر شده ومشکلات از میان خواهد رفت. این امر بخصوص باید مورد توجه زنان باشد . ازآن جهت که عشق مرد رمنده است ودرمواردی که توان رفع دشواری ها وبرآورده ساختن توقعات رانداشته باشد اززندگی وشرمساری های آن خود را فارغ خواهد ساخت .تمتع از زندگی زناشویی در سایه توقعات بی حساب ورنگارنگ کردن زندگی ودر خواست های متنوع نیست .این امر زندگی را دشوار خواهد کرد وحتی موجب وارد آمدن صدمه روحی بر دیگری خواهد شدواین سبب تیرگی زندگی است .

 

دربرابر آنچه که می خواهید بدان برسید حلیم وبردبار باشید،ملایمت واحساس شما زندگی را شیرین وزندگی مشترک را محکمتر خواهد کرد . برای وصول به چنین هدفی بکوشید.

نظرات() 


buy cialis online safely
جمعه 16 آذر 1397 12:15 ق.ظ

Valuable material. Regards.
generic low dose cialis preis cialis 20mg schweiz cialis online cialis daily dose generic cialis generique cialis 100mg suppliers side effects for cialis cialis super acti cialis australian price venta cialis en espaa
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:46 ق.ظ

Amazing a good deal of fantastic facts!
cialis authentique suisse comprar cialis navarr generic cialis 20mg tablets canadian drugs generic cialis callus cialis generic precios cialis peru how much does a cialis cost free generic cialis can i take cialis and ecstasy
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:01 ق.ظ

Thank you. Helpful information!
buy cialis sample pack safe dosage for cialis tesco price cialis cialis patentablauf in deutschland cialis canada on line recommended site cialis kanada cialis tablets australia cialis 05 try it no rx cialis are there generic cialis
where to buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 11:36 ب.ظ

Good material. With thanks.
generic low dose cialis click here to buy cialis buying cialis in colombia buy cialis sample pack cialis for bph cialis generico en mexico buy cialis online legal how much does a cialis cost canadian cialis link for you cialis price
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 12:36 ب.ظ

Nicely expressed of course! .
cialis 5 mg scheda tecnica cialis daily new zealand cialis taglich generic cialis soft gels walgreens price for cialis tadalafil tablets viagra cialis levitra click here take cialis cialis et insomni how does cialis work
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 01:05 ق.ظ

Lovely postings. Thanks a lot!
cialis kaufen usa cialis online viagra vs cialis vs levitra cialis efficacit side effects of cialis viagra or cialis cialis 5 mg para diabeticos we use it 50 mg cialis dose cialis 30 day sample cialis tablets for sale
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:04 ب.ظ

Amazing tons of useful material.
buy cialis online cialis 100 mg 30 tablet cialis daily reviews cialis 5 mg cialis canada on line buy cialis cilas cuanto cuesta cialis yaho cialis uk cialis with 2 days delivery
buy cialis online safely
یکشنبه 11 آذر 1397 11:34 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
fast cialis online safe site to buy cialis online bulk cialis price cialis per pill fast cialis online viagra or cialis preis cialis 20mg schweiz interactions for cialis cialis prezzo di mercato cialis per paypa
buy cialis no rx
یکشنبه 11 آذر 1397 12:39 ق.ظ

You expressed it perfectly!
buy cialis online walgreens price for cialis cialis sans ordonnance tadalafil 10 mg cialis soft tabs for sale cialis 5 mg scheda tecnica cialis savings card cialis kamagra levitra cialis taglich cialis sans ordonnance
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 11:26 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
sialis safe dosage for cialis cipla cialis online prezzo cialis a buon mercato cialis cuantos mg hay free generic cialis cheap cialis cialis generika in deutschland kaufen discount cialis how to purchase cialis on line
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 12:10 ق.ظ

You stated it effectively.
bulk cialis buy cialis cheap 10 mg cialis generika in deutschland kaufen cialis baratos compran uk cialis professional yohimbe rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg schweiz order a sample of cialis cialis y deporte cialis manufacturer coupon
buy cialis germany
جمعه 9 آذر 1397 12:38 ب.ظ

Wow tons of wonderful facts.
precios de cialis generico cialis 5 effetti collaterali cialis super acti warnings for cialis costo in farmacia cialis 5 mg cialis coupon printable only now cialis 20 mg generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg achat cialis en europe
buy cialis uk
جمعه 9 آذر 1397 01:04 ق.ظ

Excellent advice. Kudos!
cialis 20 mg cut in half viagra vs cialis vs levitra how does cialis work 40 mg cialis what if i take acheter cialis meilleur pri order a sample of cialis cialis 20 mg trusted tabled cialis softabs cialis rezeptfrei sterreich cialis without a doctor's prescription
buy cialis with no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:43 ب.ظ

Fine material. Appreciate it!
enter site very cheap cialis buy name brand cialis on line cialis online holland buy cialis online nz cialis 5 mg para diabeticos cialis pills compare prices cialis uk cialis 5 mg buy how to buy cialis online usa the best choice cialis woman
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:23 ق.ظ

You actually mentioned that very well!
cialis 30 day sample how to purchase cialis on line achat cialis en europe tadalafil tablets cialis super acti cialis pas cher paris cialis usa cost cialis rezeptfrei cialis 5 mg schweiz enter site 20 mg cialis cost
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:58 ب.ظ

Nicely put. Regards!
venta cialis en espaa cialis from canada generic low dose cialis cialis 100mg suppliers cialis generic availability cialis coupon we like it safe cheap cialis cialis for bph we use it 50 mg cialis dose cialis generico postepay
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:58 ق.ظ

Information certainly taken..
viagra cialis levitra compare prices cialis uk enter site natural cialis buy cialis uk no prescription cialis generic availability cialis canadian drugs cialis reviews cialis online holland what is cialis cialis rckenschmerzen
buy levitra generic
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:58 ق.ظ

Amazing info. Thank you.
buy levitra generic cheap 20mg levitra buy levitra generic levitra 10 mg prezzo buy levitra online levitra prices buy levitra 20 mg levitra 20 mg bayer prezzo vardenafil levitra
buy generic cialis pills
سه شنبه 10 مهر 1397 02:23 ق.ظ

Thanks, I enjoy it!
cialis coupons cialis 5 mg para diabeticos we use it cialis online store pastillas cialis y alcoho cialis official site achat cialis en suisse cialis kamagra levitra opinioni cialis generico wow cialis 20 trusted tabled cialis softabs
Cialis canada
یکشنبه 8 مهر 1397 12:08 ق.ظ

Really tons of terrific knowledge.
cialis generico milano purchasing cialis on the internet cialis kaufen wo cialis for daily use cialis for sale chinese cialis 50 mg cialis online napol precios de cialis generico 40 mg cialis what if i take cialis side effects
canadian pharmacies online prescriptions
شنبه 31 شهریور 1397 03:24 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
drugs for sale Canadian Pharmacy USA canadian drug store canadian drugstore discount canadian pharmacies discount canadian pharmacies pharmacy near me canada online pharmacies northwest pharmacies prescription drugs without prior prescription
http://viagrayosale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:12 ب.ظ

With thanks. I like it!
cialis kamagra levitra buy brand cialis cheap cialis 5 mg buy cialis cipla best buy prix de cialis generic cialis tadalafil cialis 20mg cialis great britain cialis patentablauf in deutschland discount cialis
http://buycialisky.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:02 ب.ظ

You actually expressed that superbly!
price cialis wal mart pharmacy low cost cialis 20mg acheter du cialis a geneve ou acheter du cialis pas cher preis cialis 20mg schweiz cialis 5 mg effetti collateral cialis kamagra levitra does cialis cause gout tadalafilo cialis tablets
http://viagravonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:50 ق.ظ

Thank you! A good amount of tips.

cialis generic availability cialis 5 mg funziona cialis herbs cialis sale online cialis lowest price buying cialis in colombia cialis dose 30mg cialis australia org only now cialis for sale in us tadalafil generic
canadianpharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:01 ب.ظ

Nicely put. Regards.
most reliable canadian pharmacies drugs for sale online drugstore online shopping pharmacy canada reviews reputable canadian prescriptions online online canadian pharmacies buy viagrow pro most reliable canadian online pharmacies canada vagra canadian pharmacies without an rx
viagra 20 mg
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:59 ق.ظ

Truly a good deal of good facts.
viagra where to buy sildenafil buy uk get viagra prescription online buy viagra viagra price best place to buy online viagra buy kamagra viagra cheap levitra viagra alternatives buy cheap viagra online without prescription
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:25 ب.ظ

Superb postings, Appreciate it.
cialis taglich cialis free trial acquisto online cialis prezzo cialis a buon mercato usa cialis online prezzo cialis a buon mercato buy cialis online cialis diario compra buying cialis on internet generic low dose cialis
babecolate.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:54 ق.ظ

Incredible plenty of awesome info!
comprar cialis navarr india cialis 100mg cost opinioni cialis generico generic cialis levitra buy cialis cheap 10 mg cialis 30 day trial coupon generic cialis review uk acquisto online cialis import cialis brand cialis nl
http://cialisvonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:02 ب.ظ

Superb information, Thank you.
sialis free generic cialis discount cialis brand cialis generic cialis generico en mexico cialis alternative enter site natural cialis preis cialis 20mg schweiz side effects of cialis cialis kaufen wo
Buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:51 ق.ظ

Thanks a lot. Numerous content!

order viagra online with prescription buy viagra soft online get viagra cheap buy viagra walgreens getting viagra uk can u buy viagra over the counter generic viagra uk online get viagra cheap buy viagra super active buy female viagra uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox